Sbor dobrovolný hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

SDH Chodouň - založen 1903
SDH Chodouň - založen 1903
SDH Chodouň - 70.léta
SDH Chodouň - 70.léta
SDH Chodouň 70.léta
SDH Chodouň 70.léta
Okrsková soutěž na hřišti
Okrsková soutěž na hřišti
SDH Chodouň - u jezu
SDH Chodouň - u jezu
družstvo SDH Chodouň při soutěži
družstvo SDH Chodouň při soutěži
z oslav 100 let SDH
z oslav 100 let SDH
z oslav 100 let SDH
z oslav 100 let SDH
100 let SDH -předávání diplomů
100 let SDH -předávání diplomů
Z oslav 100 let SDH-zdické mažoretky
Z oslav 100 let SDH-zdické mažoretky
Z oslav 100 let SDH - přehlídka techniky
Z oslav 100 let SDH - přehlídka techniky
Z oslav 100 let SDH - ukázka zásahu u hoř.vozidla
Z oslav 100 let SDH - ukázka zásahu u hoř.vozidla
100 let SDH - AVIE místního sboru
100 let SDH - AVIE místního sboru
z oslav 100 let SDH - hist.stříkačka
z oslav 100 let SDH - hist.stříkačka
SDH Chodouň ve Hředlích 2004
SDH Chodouň ve Hředlích 2004
SDH Chodouň na soutěži v Bavoryni
SDH Chodouň na soutěži v Bavoryni
Družstvo SDH - Lhotka 2007
Družstvo SDH - Lhotka 2007
Družstvo SDH Chodouň na Tmani - 2007
Družstvo SDH Chodouň na Tmani - 2007
Požár -Studený 21.8.2018
Požár -Studený 21.8.2018
požár Studený 21.8.2018
požár Studený 21.8.2018
Požár Studený 21.8.2018
Požár Studený 21.8.2018