Aktuality

Veřejné zasedání ZO Chodouň

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Chodouň se koná

v pondělí dne 16.12.2019 od 18,00 hod. v předsálí Obecního domu v Chodouni.

Program: 1) Zahájení

                2) Volba návrhové komise

                3) Volba ověřovatelů zápisu

                4) Návrh rozpočtu obce na rok 2020

                5) Návrh - Střednědobý výhled obce na roky 2020-2023

                6) Návrhy OZV o místních poplatcích

                7) Různé

                8) Diskuze

                9) Závěr