Chodouň
ObecChodouň

Divadelní soubor

Vznik ochotnického divadla v Chodouni sahá do 70.let 19.století. Pokud by soubor dále udržoval svoji činnost, zanedlouho by oslavil 150­let. Nejstarší dochovalá fotografie je z r.1913. Kronika souboru při­pomíná, že již v roce 1918 tu působily dva soubory a sice Ochotnický spolek a Beseda, které měly své scény v hostinci Na Zavadilce a U Čápů. Pod režijním vedením K. Štětky sehráli tehdejší ochotníci např. hry Z českých mlýnů, Chudý písničkář, Drama otroků, Kráska ze Šu­mavy a další. Později se Ochotnický spolek přestěhoval do hostince Prostřední.

Tehdejší pan hostinský Abrhám vycházel prý účinkujícím všemožně vstříc. Soubor později přijal nový název Průboj. Pod režijním vedením F. Šilhavého, K. Červenky a V. Jakoubka zde byly uvedeny např. hry Kříž u potoka, Ukradená hubička, Vdavky paní Serafinky, Lupen pupen, C. K. Polní maršálek, Podskalák, Vlaštovička, Zapadlý zvoneček, Muzikantská Liduška, tuto poslední hru režíroval p. Emil Bezucha, který potom zůstal věrný souboru bezmála 40 let.

Po několika přestávkách zapříčiněných zejména 2.světovou válkou pokračují chodouňští ve své činnosti v hostinci U Čápů. Jiráskovou Kolébkou, která byla sehrána v přírodě, začíná téměř 30-ti letá nepřetržitá éra ochotnického divadla v Chodouni. V režii představení se střídají p. Emil Bezucha, Zdeněk Červený a Jaroslav Červenka, kteří spolu s Václavem Hájkem a Miroslavem Čampulkou mají největší zásluhy na renezanci chodouňského ochotnického divadla.

Právě přičiněním a obětavostí p. Václava Hájka získává soubor levně od Národního divadla spoustu pěkných kostýmů, paruk a jiných rekvizit a vytváří si tak hmotnou základnu pro svoji další činnost. Slavnostním uvedením Jiráskovy Lucerny je v roce 1965 otevřen místní kulturní dům, který se tak stává důstojným stánkem chodouňských ochot­níků. Mimo již uvedených jmen nesmíme zapomenout na celou plejádu účin­kujících, z těch dříve narozených to byli např.  paní Jarmila Šilhavá, Anežka Červenková, Václav Sklenář, později Miloslav Tůma,  Marie Vejvodová a spousta dalších. V r.1966 uvádí chodouňští v přírodě hru A. Jiráska "Na dvoře vévodském", kde mimo jiné účinkují manželé Frýdlovi , Jiřina Pécová/Vágnerová/, Josef  Bradáč, Lud. Novotná/Lukášová/ a další. Následují hry Třetí zvonění a Hašlerův  Podskalák. Soubor posiluje mla­dá generace mezi jinými Irena Vydrová, Josef Kotchera, Zd. Šmídová. V červnu 1968 uvádí chodouňští na místní návsi Stroupežnického "Naše furianty". S tímto divácky vděčným představením se zúčastňují také Sládkova Zbiroha.

Mezi nejzdařilejší představení 70. let patří historické hry Krumlovská romance a zejména Zuzana Vojířová. Zasloužený obdiv diváků zde patřil především přestavitelům hlavních rolí Jasně Pecharové a Františku Dočkalovi. Právě v těchto letech získává soubor zdatné posily ze Zdic příchodem manželů Dočkalových. Novými členy souboru se stali také Jan Perlinger, Jiří Růžička a F. Rambouský. Následují hry Muziky, muziky, Z Českých mlýnů, Každý něco pro Vlast, Úsměvy a kordy, Paličova dcera a opět po 14 letech Kolébka. Právě tato léta znamenají snad největší rozkvět ochotnického divadla v Chodouni. Členové mimo vlastní divadelní činnost obnovují tradici konce Masopustu, pořádají tematické zájezdy, dokonce podnikají společnou dovolenou k moři do Bulharska a do NDR k Baltu.

U příležitosti 15. výročí obnovení činnosti se v Chodouni  v r.1976 koná malá divadelní slavnost. V pestrém divadelním večeru na jevišti opět ožívají známé postavy z her nastudovaných v minulých letech.V březnu 1978 opouští řady místních ochotníků nestor souboru  pan Emil Bezucha,dlouholetý režisér a výtvarník scény .Čest jeho památce.

K výročí konce války uvádí soubor v r.1980 opět Jiráskovu Lucernu, se kterou se zúčastňuje i Erbenova Žebráku a divadelní přehlídky v Chaloupkách. Režii tohoto představení má paní Jarmila Dočkalová. Drdovy Dalskabáty a Šamberkovo Jedenácté přikázání jsou dalšími z repertoáru souboru v 80.letech. V lednu 1982 náhle umírá další z významných činitelů místního souboru Jaroslav Červenka. U příležitosti 80. narozenin J. Poncara, zdejšího rodáka, uvádí soubor hudební hru Česká polka. Hudební doprovod k této hře zajišťuje Fran­tišek Rambouský st., režii má opět J. Dočkalová. Soubor získává další nové posily z nichž jmenujme Evu Živnou, Danu Slád­kovou, Janu Červenou, Marii Červenkovou, Marii Paurovou, Bedřicha Paura st. a. ml. 

U příležitosti roku české hudby nacvičuje soubor opět hu­dební hru J. L. Zvonaře Čechy krásné, Čechy mé. Pro mimořádný zájem di­váků se toto představení hrálo celkem 4x, mimo jiné i v Kublově, rodišti J. L. Zvonaře. Následují Pivovar v Sojkově a v r.1985 nezapomenutelná "Muzikantská Liduška". Díky pěveckému umu hlavní představitelky paní Jitky Jůdové, ale i ostatních účinkujících, především Josefa Bradáče, Dany Hudcové, Bedřicha Paura mladšího a jiných byl sál místního kulturní­ho domu po dva dny zcela vyprodán. Později chodouňští uvádí tuto hru ještě v Kublově a v r.1987 také ve Zdicích. Divá Bára Boženy Němcové a romantická pohádka stejné autorky "Sůl nad zlato"  patří k dalším představením chodouňských ochotníků.

Téměř po 5 leté pauze nacvičuje soubor na jaře 1994 pohádku D.Syslové „Soví princezny“. Premiéra je o velikonočních svátcích. V rolích zakletých princezen debutují Andrea Hříbalová a Lucie Rambouská. Dále účinkují B.Paur mladší, Jar.Červenka, Kája Boháč, Eva Hurcíková, Václav Hájek, Mir.Čampulka, Přemek Landa, režie-Jarmila Dočkalová.Na vánoční svátky 1994 nastudoval soubor opět pohádku „O ševci Matoušovi a komtese Julince“. Premiéra této půvabné pohádky byla v sobotu 21.12.94 odpoledne pro děti a večer další představení pro dospělé. Ševce Ondru hrál Karel Boháč, mámu Andrea Hříbalová, komtesu Stáňa Hrudková. Režie představení se úspěšně zhostila Eva Hurcíková.

Závěrem bych se chtěl omluvit těm, na které jsem ve výčtu jmen pozapomněl a rovněž se přičinili jakkoli o rozvoj ochotnického divadla v Chodouni. Jsou to nejenom herci, ale také hudební  doprovod, samozřejmě režie, nápověda, osvětlovači, zvukaři a nezapomenutelní vděční diváci.  

Po dvouleté pauze divadlo  opět ožívá nastudováním známé komedie Miroslava Švandrlíka „Honorace z pastoušky“. Představení je uvedeno v sobotu 17.2.1996 odpoledne a večer. V režii Jarmily Dočkalové účinkovali: Josef Stehlík, Jiří Křivanec, B.Paur ml., B.Paur st., Jos.Bradáč, Eva Hurcíková, Václav Hájek, Mir.Čampulka, Kája Boháč, Přemek Landa a Stáňa Hrudková.

Pohádku „Krakonošovy dary“ nastudovali mladí chodouňští divadelníci pro školní děti, které jí zhlédli 13.6.1996. Téměř 200 dětských diváků pobavili svými hereckými výkony Přemek Landa, Stáňa Hrudková, Andrea Hříbalová, Dan Varnuška, Eva Hurcíková, Karel Boháč, Václav Hájek, F.Dočkal, F.Rambouský a Mir.Čampulka. Režie se opět ujala Jarmila Dočkalová.

Od října 1996 nacvičuje soubor známou komedii V.Štecha „Třetí zvonění“. Toto představení se v Chodouni již jednou hrálo a to před 33 lety ještě na jevišti hostince U Čápů. Premiéra je v dubnu 1997. V režii J.Dočkalové hráli: F.Rambouský, Mil.Dolenská st., Andrea Hříbalová, Eva Hurcíková, Vendulka Šlapáková, Jos.Stehlík, Přemek Landa, otec a syn Paurové, Jiří Křivanec, Lenka Křivancová, Václav Hájek. V pátek 28.11.1997 jsme se s touto hrou zúčastnili známé divadelní přehlídky „Erbenův Žebrák“. Trvalou vzpomínkou na toto představení nám zůstala perfektně nahraná videokazeta.

Z důvodu rekonstrukce pohostinství v roce 1997 došlo k přestěhování skladu divadelních kostýmů do části objektu skladu kulis. V dalším období vybírá soubor k nácviku komedii „Morálka paní Dulské“. V důsledku malého zájmu účinkujících o tuto hru a tím častou absenci na zkouškách, opouští režii dlouholetá členka a především výborná režisérka paní Jarmila Dočkalová.

Soubor má v následujících letech problémy s počtem členů, kteří zůstali dále věrni a zaměřuje se na hry s malým obsazením, především pohádky. Následují pohádky Vodník Mařenka, Ženich pro čertici, které nacvičuje s místními ochotníky Eva Hurcíková.

26.srpna 1998 opouští řady místních ochotníků jedna z nejvýraznějších osobností pan Václav Hájek. Slovy nelze vyjádřit veškeré jeho aktivity, kterými se zasloužil o rozvoj ochotnického divadla v Chodouni. Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme.

Přelomovým rokem 2000 obnovují chodouňští ochotníci pořádání konce Masopustu, který měl v Chodouni vždy velkou tradici. V režii Evy Hurcíkové nacvičují komedii V.Haláska „Nepožádáš o manželku bližního svého“ a na velikonoce 2000 má tato hra úspěšnou premiéru v místním KD.

Na podzim téhož roku s touto hrou vystupujeme opět po třech letech na Erbenově Žebráku. Účinkovali: Bedřich Paur, Dan Varnuška, Vendulka Čepelová, Marie Paurová, F.Rambouský, J.Křivanec, Stáňa Hrudková, Miluška Dolenská, Kája Boháč a Jindra Hříbal. U všech těchto uvedených představení nemůžeme zapomenout na paní Ludmilu Lukášovou, která se vždy ochotně ujala nevděčné role nápovědy. Dalším, ryze ženským představením, je pohádka Vl.Čorta „Kopretinka“, v níž se představily: Eva Hurcíková, Stáňa Hrudková, V.Čepelová, L.Křivancová, A.Jirkovská. Půvabnou pohádku sehráli chodouňské ochotnice mimo jiné také v motolské nemocnici.

V srpnu r. 2002 postihly celou republiku rozsáhlé povodně s katastrofálními následky. Naše obec dopadla ještě poměrně dobře bez větších škod na majetku. Daleko horší měla povodeň dopad na obce na Berounce. Obecní úřad uspořádal proto finační sbírku pro část obce Nižbor – Žloukovice, kde mimo jiné bydlí náš člen Bedřich Paur ml., jehož obydlí bylo povodní velmi poškozeno. Také kolegové z divadla se okamžitě rozhodli pomoc svému příteli a věnovali mu výtěžek z dalších představení. Podobně se zachovaly také chodouňské ženy a svůj výtěžek ze suchých Májů věnovaly postižené rodině do Žloukovic.

Následuje nácvik pohádky „O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku“, která je opět především určena školním dětem.

Téměř devět let je ochotnické divadlo v naší obci  v trvalém útlumu . Je to velká škoda,že v obci  s tak bohatou tradicí amatérského divadla se nedaří  znovu obnovit tuto krásnou činnost .

V uplynulém roce 2006 jsme uspořádali alespoň  setkání bývalých chodouňských ochotníků .V předsálí  místního kuturního domu se v sobotu 9.prosince sešlo téměř  30 divadelníků,aby si společně zavzpomínali na krásné chvíle strávené na jevišti kulturního domu . Pozvání na toto setkání přijali nejen místní,ale i ti,kteří trvale žijí řadu let mimo naší obec-paní Jarka Frýdlová,Irena Praizlerová,Bedřiška Červená,Jiřka Vágnerová a další. Příjemné posezení zpestřil hrou na heligonku Béda Paur .Samozřejmě jsme v úvodu uctili památku těch,kteří již mezi námi nejsou . Chceme navázat  na tento večer a  pokračovat  v podobných setkáních i do budoucna.

V květnu r.2008 náhle umírá významná dlouholetá členka souboru paní Ludmila Lukášová.Více jak 40 let působila  na prknech chodouňského divadla . Čest její památce,nikdy nezapomeneme.

Na podzim roku 2010  se  po téměř desetileté odmlce  schází skupinka divadelních nadšenců ,aby tak po této dlouhé pauze navázali na tradici ochotnického divadla v Chodouni a nacvičují komorní komedii . Předpokládaný termín premiéry této hry je  duben letošního roku.Věřme a přejme si, že se ochotnické divadlo v Chodouni opět stane trvalou součástí společenského a kulturního života obce.

Po dlouhých devíti letech se podařilo chodouňské ochotnické divadlo znovu oživit a tak na jaře roku 2011 uvádí veselohru maďarského autora L.Nadasiho -"Moje žena se zbláznila". Režie se opět ujala Eva Hurcíková a pod jejím vedením si zahráli Karel Boháč,Stáňa Hrudková,Jiří a Lenka Křivancovi a Eva Hurcíková.

Obnovený soubor posílený o nové členy se pouští do nastudování daslší veselohry,tentokrát z pera českého autora Jar.Koloděje pod názvem "Postel pro anděla".Premiéra se uskutečnila na jaře roku 2012 a úžasný výkon zde předvedl Jiří Křivanec v hlavní roli. Dále hráli :Eva Hurcíková,Lenka Křivancová,Stáňa Hrudková,Karel Boháč,Vladimír Vajdl,Jiří Hurcík a Petr Veselý j.h.O nápovědu se postarala Yveta Hurcíková a o režii opět Eva Hurcíková. Tato úspěšná komedie byla několikrát reprízovaná a mezitím nacvičili Vadimír Vajdl s Evou Hurcíkovou komedii Jiřího Cízlera "BREJLE". Divákům se pak představili při premiéře na podzim r.2013 a následných reprízách.

Od začátku roku 2014 se opět schází všichni členové souboru a na podzim si připravili komedii Marca Camolettiho "Na správné adrese".Šťastné páry zde v závěru hry vytvořili :Lenka Křivancová a Vladimír Vajdl,Eva a Jiří Hurcíkovi,Yveta Hurcíková a Radek Sysel a Stáňa Hrudková s Jiřím Křivancem.Následují reprízy během roku 2015 a přiznivci chodouňského ochotnického divadla se mohou těšit , čím je soubor překvapí v následujícím roce 2016 .

Zapsali : F.Rambouský a Eva Hurcíková

Datum a čas

Dnes je úterý, 25. 6. 2024, 8:34:38

Počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
skoro jasno 24 °C 12 °C
středa 26. 6. oblačno 28/13 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 19/14 °C
pátek 28. 6. déšť 14/13 °C

Záchranný kruh

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Zdarma ke stažení:

V obraze