Informace

Informace

Základní údaje o subjektu
 
Název subjektu
Vznik subjektu
 Obec Chodouň
 Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
 
 
Adresa sídla
 Chodouň čp. 56, PSČ 267 51
IČO
 00509655
DIČ
Kód okresu
Kód obce
CZ-NUTS
 
 CZ00509655
 3202
 534447
 CZ0212534447
 
Bankovní spojení
 KB Beroun, č.ú. 8520131/0100
 
Telefon
Fax
 311 685 134  Datová schránka y7jaj6e
 311 685 134
E-mail
web
Registr oznámení podle zák.č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
 

 

Organizační struktura
 
Obecní úřad
 Kancelář obecního úřadu
Starosta
 Ing. Josef Stehlík  - tel.731 471 572
1.místostarosta
 František Rambouský - tel.724 215 264
2.místostarosta
 Jiří Hajný- tel.724 738 391
Finanční výbor
 
 
 
Kontrolní výbor
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Hříbalová
 Jaroslava Lukavská
 Ing. Helena Nejedlá
 
 Ing. Jaroslav Kuchyňka
 Martina Prošková
 Romana Schovánková
 
 
 

Stavební záležitosti pro naši obec
zajišťuje Městský úřad Zdice, odbor správní. Tzn., že o stavební povolení se žádá a ohlášení stavby se provádí ve Zdicích, tam je žádost projednána a na náš obecní úřad přijde pouze jejich stanovisko. Je nám oznámeno započetí stavby, kolaudace, zamítnutí stavby a podobně.

 

 

 

 

 
 
Pracovní doba
 Po  08.00 – 16.00 hod. - úřední den
 Út   08.00 – 13.00 hod.
 St   08.00 – 17.30 hod. - úřední den
 Čt   08.00 – 13.00 hod.
 Pá  08.00 – 13.00 hod.
 
 

 

 

Místo pro podání žádostí a stížností
 
Písemně nebo osobně v kanceláři Obecního úřadu v Chodouni
 Chodouň čp. 56,
  PSČ 267 51
 
 
Lhůta pro vyřízení žádosti
 30 dnů
Lhůta pro vyřízení stížnosti
 30 dnů
 
 
Elektronická podatelna
 
 
 
 

 

 

Zastupitelstvo obce CHODOUŇ
 
starosta
 Ing. Josef Stehlík
1.místostarosta
 František Rambouský
2.místostarosta
 Jiří Hajný
člen
 Ing. Ivana Hříbalová
člen
 Jaroslava Lukavská
člen
 Ing. Jaroslav Kuchyňka
člen
 Milena Zadáková

 

 

Příslušnost k úřadu
 
Matriční úřad
 Městský úřad Zdice
Stavební úřad
 Městský úřad Zdice
Finanční úřad
 Beroun
Úřad práce
 Beroun
Pověřený úřad III.
 Beroun
Krajský úřad
 Praha 5
 
 

 

 

Další údaje o obci
 
Katastrální výměra
 424 ha
Počet obyvatel
 660
Průměrný věk
 40,52 let
Pošta
 Zdice  PSČ 267 51
Škola
Předškolní zařízení
 Základní škola Zdice
 Mateřská škola Chodouň
Zdravotnické zařízení
Policie
Vodovod
Plynofikace
Kanalizace
 Zdice, Beroun, Hořovice
 Zdice
 ano
 ano
 ano